Zapraszamy do udziału w Projekcie „Certyfikowane kursy językowe i informatyczne dla osób dorosłych z województwa lubuskiego“, w którym całkowicie bezpłatnie można wziąć udział w kursie języka obcego lub kursie komputerowym (kurs TIK). Spośród języków obcych oferujemy kursy języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Kursy TIK są realizowane w oparciu o ramę kompetencji cyfrowych. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w zakładce O Projekcie, a dokładne informacje na temat tego, kto może skorzystać z naszych kursów znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.

 

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do przedstawienia oferty w ramach postępowania przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności w projekcie „Certyfikowane kursy językowe i informatyczne dla osób dorosłych z województwa lubuskiego” nr RPLB.08.03.00-08-0023/16.
Postępowanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia kursów TIK oraz wynajmu sali komputerowej na terenie województwa lubuskiego.
Termin przedstawienia oferty to 19 czerwca włącznie (decyduje data wpływu oferty drogą e-mailową, pocztową/pocztą kurierską lub osobiście).

W przypadku pytań, osobą upoważnioną do kontaktu jest Aleksandra Zakrzewska, tel. 504 468 180, e-mail: biuro@human-power.pl
Poniżej znajdą Państwo 2 załączniki – Treść zamówienia oraz Formularz ofertowy, którym należy posłużyć się przygotowując ofertę.

Z poważaniem,
Aleksandra Zakrzewska

 

 Zapytanie ofertowe    Formularz ofertowy

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że z powodu tego, iż termin na przygotowanie oferty przypadał na okres tzw. długiego weekendu, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu terminu naboru ofert do piątku 23 czerwca 2017. Czas ten da Państwu możliwość przygotowania oferty w komforcie czasowym. Na moment ogłoszenia komunikatu, nie wpłynęła żadna oferta, dlatego zachęcamy do złożenia ofert.

Z poważaniem,
Aleksandra Zakrzewska

 

Informacja dotycząca Zapytania ofertowego nr 1/S/RPLB.8.3/2017 w projekcie „Certyfikowane kursy językowe i informatyczne dla osób dorosłych z województwa lubuskiego” nr RPLB.08.03.00-08-0023/16”.
Odpowiadając na prośby potencjalnych Oferentów i biorąc pod uwagę, że nie złożyli jeszcze Państwo oferty, przedłużamy termin składania ofert do 26 czerwca 2017 włącznie.

Z poważaniem,
Aleksandra Zakrzewska

 

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do przedstawienia oferty sprzedaży kompletów podręczników i ćwiczeń do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w projekcie „Certyfikowane kursy językowe i informatyczne dla osób dorosłych z woj. lubuskiego” realizowanego w województwie lubuskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 o współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w załączonym dokumencie, ofertę prosimy przygotować na załączonym formularzu.

Z poważaniem,
Aleksandra Zakrzewska

 

  Zapytanie ofertowe     Formularz oferty

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w ramach postępowania przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności w projekcie „Certyfikowane kursy językowe i informatyczne dla osób dorosłych z województwa lubuskiego” nr RPLB.08.03.00-08-0023/16, Wykonawcą, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów i zarazem została wybrana do realizacji jest oferta podmiotu: Moverno Tomasz Mielcarek, ul. Józefa Chociszewskiego 52A/11, 60-261 Poznań.

Z poważaniem,
Aleksandra Zakrzewska